Selecteer een pagina

Sparen is belangrijk, daarover zijn de meeste mensen het met elkaar eens. Toch lukt het de een beter dan de ander. De Rabobank deed een onderzoek onder haar klanten naar hun houding over sparen en geld uitgeven en ontdekte iets verrassends: hoe leuk je sparen vindt heeft een veel grotere invloed op je spaargedrag dan hoe belangrijk je het vindt.

Sparen of uitgeven?
De Rabobank vroeg 11.848 klanten tussen de 20 en 45 jaar hoe zij denken over sparen en geld uitgeven. Hieruit bleek dat 94% sparen belangrijk vindt, maar slechts 68% vindt sparen leuk. Opvallend is dat 54% aangeeft het leuk te vinden om geld uit te geven: dat is een stuk minder dan het percentage dat aangeeft sparen leuk te vinden. Persoonlijk vind ik geld uitgeven aan leuke en waardevolle dingen erg leuk, deze uitkomst vind ik daarom verrassend.

Onder de groep mensen die sparen leuk vindt kan onderscheid gemaakt worden tussen mensen zonder spaargeld en mensen die meer dan € 10.000 spaargeld hebben. Het gaat hier over vrij besteedbaar spaargeld, dus niet over vermogen in huizen, pensioenen of andere investeringen. Van de mensen zonder spaargeld vindt 54% sparen leuk (waarbij ik me gelijk afvraag: waarom hebben ze dan geen spaargeld als ze het leuk vinden, hebben ze het toevallig net aan een grote aankoop uitgegeven waarvoor ze gespaard hebben, of vinden ze het leuk maar lukt het ze niet?), van de mensen met meer dan € 10.000 vindt 74% sparen leuk. Dit duidt op een positieve correlatie tussen het hebben van spaargeld en sparen leuk vinden. Mensen die sparen leuk vinden hebben vaak ook meer ander vermogen, streven bepaalde spaardoelen na en houden hun inkomsten en uitgaven goed bij via spreadsheets of speciale apps. Ook de hoogte van je inkomen kan invloed hebben op hoe leuk je sparen vindt en hoeveel je spaart. Een hoger inkomen kan het immers makkelijker maken om geld opzij te zetten.

Mensen die aangeven dat ze het leuk vinden om geld uit te geven houden zich minder vaak aan hun voornemen om geld te sparen en hebben vaker een lager bedrag op hun spaarrekening staan. Geld uitgeven leuk vinden hoeft overigens niet gepaard te gaan met een gat in je hand hebben: geld uitgeven leuk vinden hangt volgens het onderzoek positief samen met het hebben van een spaardoel. Iets zien wat je graag wil hebben kan motiveren tot sparen, en daarnaast kan het zijn dat geld uitgeven leuker aanvoelt als je ergens hard voor gespaard hebt en het eindelijk kan kopen.

Interne en externe invloeden
Hoe komt het dat sommige mensen sparen leuker of belangrijker vinden dan anderen? Vanuit de psychologie is bekend dat hoe mensen over een onderwerp denken en wat ze erbij voelen, invloed heeft op hun gedrag. Je houding ten opzichte van een onderwerp kan leiden tot intenties en intenties kunnen leiden tot gedrag. Hoe je ergens over denkt wordt beïnvloed door persoonlijke ervaringen (sparen kan opeens leuker worden als je merkt dat het je lukt om een bepaald spaardoel te bereiken), maar ook door de mensen in je omgeving, jouw en hun financiële kennis, informatie die je via de media krijgt en sociaaleconomische factoren, waaronder opleidingsniveau, het al eerdergenoemde inkomen, welvaart en gezondheid. Denk bijvoorbeeld eens na over hoe je ouders omgaan met geld uitgeven en sparen. Grote kans dat je daar een hoop van overgenomen hebt. En een vriendenkring waarin sparen belangrijk wordt gevonden, zal motiverender werken dan een vriendenkring waarin men lacherig doet als jij geld opzij wil zetten, terwijl zij van mening zijn dat het moet rollen.

Vind je sparen belangrijk, maar lukt het je niet? Baal je van jezelf dat het je niet lukt om meer te sparen? Kijk dan vooral naar manieren waarop je het voor jezelf leuker kan maken om te sparen. En wie weet beland je in een positieve spiraal, want zoals uit onderzoek is gebleken: het halen van spaardoelen en het hebben van meer spaargeld maakt sparen vervolgens weer leuker. In een volgende blog zullen we je hiermee op weg helpen.

Bronnen:

Lees ook: