Selecteer een pagina

Privacyverklaring

MoneyMinds vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij hiermee doen.

Wie zijn wij?

MoneyMinds
New Yorkstraat 14
1175 RD Lijnden
info@moneyminds.nl

Wij staan op dit moment nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor?

Als je contact met ons opneemt via onze website, verzamelen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen en bewaren deze tot maximaal 1 jaar nadat je ze aan ons verstrekt hebt.

Als je reageert op een bericht op een van onze social media accounts, verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, profielfoto en eventuele gegevens die je zelf in je reacties verstrekt. Deze reacties blijven staan totdat je ze zelf verwijdert of bij ons een verzoek indient om ze te laten verwijderen.

Wij verzamelen informatie over het gebruik van de website. Dit doen wij geanonimiseerd. Hierbij worden dus geen persoonsgegevens verwerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Je kan cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies: Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Functionele cookies worden 1 week bewaard.
  • Google Analytics cookies: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens die we via Google Analytics verzamelen hebben we geanonimiseerd en worden 26 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We hebben Google verboden om de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Google mag deze informatie enkel aan derden verschaffen op basis van een wettelijke plicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  • YouTube cookies: Voor het embedden van YouTube-video’s op onze website hebben wij de privacymodus in YouTube ingeschakeld. YouTube slaat hierdoor geen informatie over jou op als je onze website bezoekt, tenzij je daadwerkelijk een video bekijkt. Wanneer je een YouTube-video bekijkt, zal Google (eigenaar van YouTube) tracking cookies plaatsen om onder meer jouw voorkeuren te onthouden en advertenties relevanter te maken.

De social media iconen in de footer van onze website linken door naar onze social media profielen, maar plaatsen geen cookies via onze website. Wanneer je op zo’n link klikt en doorgestuurd wordt naar een social media platform, kan het zijn dat dit platform cookies plaatst. Lees hiervoor de cookieverklaring van het betreffende platform:

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij verstrekken in principe geen gegevens van jou aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben gesloten of een wettelijke plicht ons hiertoe noodzaakt. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van een aantal partijen die de volgende diensten leveren:

  • Hosting van de website en e-mailverkeer

Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers. Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden.

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij geen gebruik van openbare WiFi-netwerken. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren. De website is beveiligd met een uitgebreid SSL-certificaat.  

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

  • Het recht op inzage in de gegevens die we van jou hebben;
  • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
  • Het recht om gegevens te laten verwijderen;
  • Het recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
  • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.
  • Het recht om toestemming in te trekken als wij gegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@moneyminds.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Wij kunnen vragen om extra informatie ter verificatie van jouw identiteit.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen. 

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website en de diensten zoals wij die op dit moment aanbieden. Wij zijn van plan onze diensten in de nabije toekomst verder uit te breiden en zullen de privacyverklaring daar tegen die tijd op aanpassen. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken. Ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving zullen we de privacyverklaring aanpassen. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

Versie: 29 april 2019