Selecteer een pagina

Aansprakelijkheid

De informatie die wij op deze website publiceren is niet bedoeld als beleggingsadvies of financiële dienstverlening. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig handelen of het nalaten daarvan op basis van de inhoud van deze website. Laat je altijd goed informeren over de risico’s van beleggen op basis van jouw persoonlijke situatie.

Wij spannen ons ervoor in om de inhoud van deze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk te houden, maar door voortdurende veranderingen kan informatie onjuist, onvolledig of achterhaald zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment aan te mogen passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, foto’s en andere uitingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze publicaties, foto’s en andere uitingen op welke manier dan ook zonder toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wil je toch iets gebruiken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden.